תוצאות חיפוש

בטיחות

בית
בטיחות

מהי מטרת התכנית לניהול בטיחות בעבודה

בשנת 2012 הוועדה לעבודה, רווחה ובריאות של הכנסה אישרה את התקנות בכל הנוגע לארגון הפיקוח על העבודה (כלומר, על התכנית לניהול הבטיחות). עברו לא מעט שנים מאז,