שכירים? אולי מגיע לכם החזר מס!

כל שכיר במדינת ישראל עשוי להיות זכאי להחזר מס בנסיבות מסוימות. זכאות להחזר מס לרוב נובעת מגביית מס עודפת במהלך שנת מס נתונה. דבר זה כדאי לבדוק ולברר בסוף שנת המס ולאחר שמשקללים את הזכאויות השונות שנצברו לאורך השנה. ההחזר ניתן כאשר שיעור הניכוי במקור שהתבצע מדי חודש, היה גבוה מזה של שיעור המס שהיה על העובד לשלם בחישוב שנתי.

 

זכאות שכיר

זכאות להחזר מס בתור שכיר יכולה לנבוע מכך שהעובד היה מועסק במספר מקומות שונים כאשר הוא לא ביצע תיאום מס. במקרים רבים אחד ממקומות העבודה ניכה לו את המס המרבי. גם עובד שפוטר מעבודתו במהלך השנה ולא עבד בחלק משנת המס עשויי להיות זכאי לקבל החזר מס לשכירים על המס ששילם בתקופה שבה כן עבד.

 

שינויים במצב המשפחתי

מצבים נוספים שעשויים להצדיק קבלת החזר מס לשכירים הם כאשר היו שינויים במצב האישי והמשפחתי. הדבר כולל, נישואין או גירושין, לידה של ילדים נוספים, מעבר לאזור מגורים המוגדר בתור אזור בעל עדיפות לאומית וכאשר הנישום החל לשלם דמי מזונות. עובדים שמוגדרים בתור עולים חדשים וחיילים משוחררים עשויים להיות זכאים להחזר כאשר לא הוגדרו ככאלה כנדרש.

 

החזר מס הכנסה בגין תרומות

על מנת לעודד אזרחים לתרום למטרות שונות, המדינה מעניקה זיכוי ממס על הסכום הנתרם. המדינה מגדירה רשימה של עמותות וגופים המוכרים על ידה לצורך תרומה המעניקה זיכוי ממס בשיעור של עד 35%. על מנת להיות זכאים להחזר יש לעמוד בהגדרות של המדינה לגבי סכומי מינימום ומקסימום לתרומה.  עוד על כך כאן

על מנת שאזרחים לא ינצלו את התרומה על מנת להקטין את תשלום המס הכולל שלהם, נקבע כי לא יינתן זיכוי על תרומה העולה על יותר מ- 30% מסך ההכנסה החייבת במס. עם זאת, ניתן לתרום  סכום הגבוה מהאמור, תוך פריסתו על פני 3 שנים ולהעביר את הסכום העודף לשנים הבאות.

 

רשימת הפטורים

מס הכנסה מפרסם מדי שנה את רשימת הפטורים, נקודות הזיכוי, הזיכויים ממס והניכויים לאותה שנת מס. על בסיס רשימה זו ניתן לבדוק איזה סכום החזר מס מגיע לפני הגשת הדו"ח למס הכנסה. לצורך הגשת בקשה להחזר מס יש לארגן את המסמכים הנדרשים. הללו כוללים, טפסים ממקום העבודה, טופס החזר מס לשכירים (135) ואישורים לגבי מקום מגורים.

יש צורך גם בטפסי 161 בגין פיצויים וקבלות מקוריות על תרומות. לבקשה להחזר מס צריך לצרף גם את הנתונים שלבן/בת הזוג מאחר ובדיקת הזכאות עבור החזר מס לשכירים מתבצעת על הכנסתם של שני בני הזוג.

 

סיכום החזר מס לשכירים

לסיכום הנושא, ישנם מצבים רבים שעשויים לזכות שכירים בהחזרי מס. מומלץ להיעזר בשירותיו של רואה חשבון מקצועי על מנת להגיש את הבקשה כראוי ולמקסם את גודל ההחזר. התשלום לאיש מקצוע כמו רו"ח לצרכים אלו נחשב גם בתור הוצאה מוכרת למס המקטינה את ההכנסה החייבת ואת השיעור של המס שתשלמו.

שעון ומטבעות

 

תוכן עניינים
אהבתם את מה שקראתם ? ספרו לחברים