הבדלים בין שיעור המיסים בארה"ב למיסים בישראל

 עבור רבים, שיעורי המס בארה"ב רלוונטיים מאוד, וזאת בין אם מדובר עבור מי שמשקיעים כספים בארה"ב ובין אם מדובר עבור אזרחים אמריקניים המנהלים את כספם מעבר לים. שיטת גביית המיסים והדרך לחישוב הסכומים החייבים במס, שונות מאוד בין ישראל לארה"ב. בפסקאות הקרובות נבחן את השוני בין השיטות השונות ואת שיעורי המס השונים.

 

על מה מדווחים?

ראשית, מערכת המס האמריקנית בנויה על דיווח. ישנה חובת דיווח של מס הכנסה אשר חלה על כל אדם, בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי, על סך ההכנסות שלו באותה שנת מס. בשונה מכך, כידוע, בישראל המצב לא כך. שכירים בישראל אמנם חבים בחובת דיווח, אך חובת הדיווח חלה על המעסיק שלהם ולא עליהם. למעשה, שכירים בישראל אינם מנהלים כל מגע מול רשות המיסים מלבד התשלום המתבצע באופן אוטומטי וללא נגיעה שלהם.

 

פערים בחישוב המס

השוני המרכזי הוא בפערים בחישוב המס עצמו. לדוגמא, בישראל פדיון של קופת השתלמות או פנסיה פטורה ממס. זהו תמריץ אותו המדינה מספקת לאזרחים. בשונה מכך, בארה"ב, פדיון של קופות אלו היא בגדר הכנסה החייבת בדיווח. דוגמא נוספת היא הכנסה משכר דירה. בישראל, חל פטור מתשלום מס על הכנסה משכר דירה עד לסכום של כ-5000 ₪.

זה יוצר תמריץ מסוים לבעלי דירות שלא להעלות יתר על המידה את שכר הדירה ולשמור על תשלום סביר. בשונה מכך, בארה"ב זה לא כך. בארה"ב הכנסה משכר דירה ממוסה מהדולר הראשון. היות שמדובר בנושא מאוד סבוך, היכנסו עכשיו למסאמריקה ותוכלו לבחון את כל הדוגמאות השונות.

 

מס חברות

עניין מרכזי נוסף בו חל שוני גדול בין הנהוג בארה"ב לנהוג בישראל הוא בעניין מס החברות. העניין המרכזי לאזרחים שאינם בעלי חברות הוא המס הנגבה בעת קבלת דיבידנד ממניות של חברה. בישראל שיעור המס על דיבידנד עומד על 25%, בארה"ב שיעור המס עומד על 21%. כלומר, למי שיש את האפשרות לקבל את הדיבידנד לחשבון אמריקני, הרי שמערכת המס מתגמלת אותו לעשות כן.

 

עיזבון

שוני מרכזי נוסף הנוגע לרבים הוא מס על עזבונות. בישראל, לא חל מס על ירושה אלא במקרים חריגים ונדירים. בארה"ב לעומת זאת, חל מס בשיעור של כ-40% מסך העיזבון, וזאת כאשר מדובר בעיזבונות של למעלה מ-11 מיליון דולר. כלומר, מדובר בפערי ענק.

 

לסיכומו של דבר

ישנו פער אדיר בין הסכומים החייבים במס בישראל והסכומים החייבים במס בארה"ב. אמנם מערכות המס דומות באופן יחסי בתכליותיהן ובמטרות אותן הן מבקשות להשיג, אך הדרך לשם שונה מאוד. עבור אדם פרטי תכנון המס בין המדינות יכול להיות קריטי ולהוביל לפערים ענקיים אותם מוכרחים לקחת בחשבון לפני קבלת החלטות כלכליות בסכומים משמעותיים.

חישוב מס

תוכן עניינים
אהבתם את מה שקראתם ? ספרו לחברים