"חייב מוגבל באמצעים" – מה זה אומר?

בעבר הייתה קיימת בהוצאה לפועל אפשרות להכרזה על "חייב מוגבל באמצעים" בתהליך של איחוד תיקים. משנת 2019 בוטל ההליך הזה, וחייבים העומדים בפני איחוד תיקים ולא יכולים לשלם את חובם ולעמוד בהחזר החודשי, יופנו להליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בכתבה נסביר על ההליך בעבר ומה הוא כלל בתוכו.  

 

איחוד תיקים במקרה של חייב רגיל

במקרה וקיימים מול חייב אחד, מספר הליכי הוצאה לפועל שונים, והוא לא מסוגל לעמוד בתשלומים עליהם, הוא יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בכדי לקבל איחוד של התיקים. איחוד זה מכנס את כל ההליכים והחובות בהוצאה לפועל, להליך אחד, ופורש אותו בצורה נוחה יותר לחייב.

הליך זה נקבע בכדי למנוע מחייבים להגיע למצב של חדלות פירעון. ניתן לחלק את התשלום על החוב להחזרים חודשיים בתקופה של בין 3 ל-4 שנים, לפי גובה החוב של החייב. רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך את משך התקופה של החזר החוב, ולהפחית את התשלומים החודשיים בעוד 3 שנים.

 

איחוד תיקים והכרזה על החייב כמוגבל באמצעים (בוטל)

במקרים בהם גם הארכה זאת לא מספיקה, בעבר הייתה קיימת אפשרות של הכרזה על החייב כ"חייב מוגבל באמצעיים". משנת 2019 ואילך אין הכרזה על חייב מוגבל באמצעים. אדם שעמד בקריטריונים של חייב מוגבל באמצעים בעבר, יופנה כיום על ידי רשם ההוצאה לפועל להתחלה של תהליך חדלות פירעון.

במקרה זה, רשם ההוצאה לפועל יקבע את ההחזר החודשי של החייב ואת האחוז מהחוב המקורי שאותו עליו להחזיר. בנוסף לכך, ייבדק המצב הכלכלי של החייב, ונכסים בבעלותו יימכרו לצורך החזרת החוב.

 

השלכות על החייב במקרה של הכרזה עליו כמוגבל באמצעים

חייב שהוגדר כחייב מוגבל באמצעים, היה מוגבל על ידי הוצאה לפועל במספר הגבלות. ראשית, לא היה באפשרותו לצאת מהארץ. שנית, הוא לא היה  רשאי לנהל חשבון בנק ולקבל הלוואות נוספות, צ'קים או כרטיסי אשראי. כמו כן לא הותר לו להקים או להיות בעלים של חברה או תאגיד.

 

משמעות דחייה של הבקשה להכרזה על מוגבל באמצעים

בעבר, בעת שההכרזה על חייב מוגבל הייתה קיימת, משמעות של דחייה שלה הייתה הגעה לתהליך של פשיטת רגל. כיום, כל חייב שמגיע למצב של איחוד תיקים, ולא יכול לשלם את ההחזר החודשי, מועבר לתהליך של חדלות פירעון, המהווה את התוכנית החדשה שהחליפה את פשיטת הרגל. כיום ההליך לחדלות פירעון עדיף בהרבה לחייבים מאשר ההליך של פשיטת רגל.

 

איחוד תיקים והכרזה על מוגבל באמצעים – סיכום

חייבים שעומדים מול מספר הליכים בהוצאה לפועל, יכולים לבקש איחוד תיקים. איחוד תיקים יינתן רק למי שסירוב לאיחוד תיקים בעניינו יביא אותו למצב של חדלות פירעון. בעבר היה ניתן להכריז על חייב באיחוד תיקים כחייב מוגבל באמצעים. ההשלכות של קביעה זאת היו אפשרות לקבלת הפטר, והגבלות מסוגים שונים שחלו על החייב.

הוצאה לפועל

תוכן עניינים
אהבתם את מה שקראתם ? ספרו לחברים