מה ההבדל בין עבודה אקדמית לסמינריון

במהלך לימודים באקדמיה, נדרשים הסטודנטים לבצע מטלות הכוללות עבודות אקדמיות שונות בהיקפים שונים.

לעל מטלה ועבודה יש כללים אשר לפיהם יש לבצע אותה, אולם, הסטודנטים לא תמיד מצליחים להתמודד עם הכנת העבודות הנדרשות מהם, גם כאשר ההוראות וההנחיות לגביהן נראות פשוטות.

במאמר זה נתמקד בשני סוגים של עבודות, שסטודנטים נדרשים להכין במהלך לימודיהם ונעמוד על הבדלים הקיימים ביניהם.

 

עבודה אקדמית ועבודת סמינריון

 ככלל, לא קיים הבדל מהותי בין עבודה אקדמית ובין עבודת סמינריון, שכן, ניתן לומר שעבודת סמינריון היא למעשה עבודה אקדמית. יחד עם זאת, יתכנו הבדלים בין שני סוגי העבודות שמבטאים בכמה פרמטרים:

  1. בתכני הקורס שלגביהם מתבצעת העבודה
  2. מבחינת היקף כמות הכתיבה
  3. מבחינת שיטות המחקר שיש ליישם בכל אחת מסוגי העבודות
  4. מבחינת היקף המקורות הביבליוגרפיים שיש לשלב במסגרת העבודה

 

עבודה אקדמית מגדירה את כלל העבודות והמטלות שנדרשים סטודנטים להכין במסגרת לימודיהם. עבודות אקדמיות עשויות להיות מטלות פשוטות יחסית, כגון: תרגיל כתיבה, מטלת מעבדה ועוד. לכל עבודה אקדמית שמוטלת על סטודנט  קיימים דרישות שונות ובהתאם, גם היקף וגודל עבודה שונה. בתחילת התואר, סטודנטים בדרך כלל מתבקשים לבצע מטלות פשוטות וקצרות, שמטרתם לתרגל אותם בכתיבה של עבודות. אולם, בהמשך התואר, העבודות האקדמיות הולכות ונעשות מורכבות ומאתגרות יותר, עד שבסופו של דבר, נדרשים הסטודנטים להתמודד עם העבודה הגדולה והמורכבת ביותר, במהלך התואר הראשון – עבודת הסמינריון.

עבודת סמינריון, הינה עבודה אקדמית אשר מבוססת על מחקר מסוים, כאשר המטרה בהכנתה היא להתמקד בביצוע מחקר ובהגעה לממצאים בעקבותיו. כמו בכל עבודה אקדמית, גם עבודת סמינריון כוללת כללים בנוגע לכתיבתה ובנוגע לחלקים שנדרשים להיכלל בה. מלבד זאת, עבודת סמינריון כוללת גם שאלת מחקר, אשר מטרתה ללוות את המשך כתיבת העבודה.

לקראת סיום לימודיהם, מתבקשים הסטודנטים להכין עבודת סמינריון, כתנאי נוסף לקבלת התואר הראשון. הסטודנט נדרש להכין את עבודת המחקר בהתאם להנחיות המרצה והוא נדרש לגבש נושא עבור עבודת המחקר שלו וכמו כן, גם הצעת מחקר.

 

פניה לסיוע אקדמי

בשנים האחרונות, פניה של סטודנטים לקבלת סיוע מקצועי בהכנת עבודות אקדמיות – נעשה פופולארי. סטודנטים נאלצים להתמודד עם עומס של מטלות, במסגרת לימודיהם ולעיתים גם עם עומס של עבודה, עומס של ניהול הבית והמשפחה ועוד. מסיבה זו, הם מוצאים את עצמם קורסים תחת העומס ולא תמיד מצליחים להתמודד עם עבודות ומטלות אקדמיות, שעליהם להכין במסגרת לימודיהם. מסיבה זו, מוצע עבור הסטודנטים שירות הכנת עבודות אקדמיות בתשלום ע"י כותבים מנוסים. השירות מוצע לסטודנטים עבור הכנה של עבודות אקדמיות בתחומים שונות, גם כאשר הם זקוקים לסיוע בהכנת מטלה קטנה וגם כאשר הם זקוקים לסיוע בהכנת עבודה אקדמית גדולה, כעבודה סמינריונית.

 

לסיכום

עבודה אקדמית מגדירה את כלל העבודות והמטלות שסטודנטים נדרשים להכין, במסגרת לימודיהם, אך כשמשווים עבודה אקדמית סטנדרטית לעבודת סמינריון, ניתן להצביע על כמה הבדלים בין השניים.

 

תלמידה

תוכן עניינים
אהבתם את מה שקראתם ? ספרו לחברים