איך מפקחים על עבודתו של מיופה הכוח?

ייפוי כוח מתמשך הוא הליך משפטי יחסית חדש אשר נועד לאפשר לאדם לתכנן מי ינהל את ענייניו הכלכליים, הבריאותיים והאישיים בתרחיש בו לא תהיה לו את האפשרות והמסוגלות לקבל החלטות ולהבין את המשמעות שלהן בכוחות עצמו.

מטרת ייפוי הכוח המתמשך היא לאפשר לאדם בשלב בו הוא כשיר לקבל החלטות, להסמיך אדם אחר הנקרא מיופה כוח, אשר במידת הצורך יכנס לנעליו ויקבל את ההחלטות בשמו.

במאמר זה נרחיב מעט על תהליך ייפוי כוח מתמשך ועל עבודתו של מיופה הכוח.

 

ייפוי כוח מתמשך מה זה?

המסגרת החוקית לעריכתו של ייפוי כוח מתמשך נמצאת בתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962.

ייפוי הכוח בפשטות הינו מסמך המופקד אצל האפוטרופוס הכללי, בו קובע אדם המכונה הממנה, אילו מענייניו האישיים ינוהלו באמצעות אדם אחר, המכונה הממונה, או מיופה הכוח, ומה יהיו סמכויותיו במידה והממנה יגיע למצב בו הוא לא יוכל לבצע זאת בעצמו.

באפשרות הממנה לקבוע הנחיות מקדימות המתייחסות לרכושו, לענייניו האישיים והנחיות הקשורות במתן טיפול רפואי.

במילים אחרות, ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לאדם כל עוד יש לו את היכולת, לקבל החלטות ופעולות הנוגעות לעתיד שלו ולמנוע מצב בו נקבעים בעבורו החלטות אותן הוא לא היה רוצה שיתקבלו.

 

כיצד ניתן לפקח על עבודתו של מיופה הכוח?

ייפוי כוח מתמשך הוא נושא רגיש כאשר השאלה המרכזית העולה היא כיצד ניתן לפקח על עבודת מיופה הכוח.

התשובה לכך היא כי ישנם מספר אפשרויות באמצעותן ניתן לפקח על עבודת בעל התפקיד. ראשית, לא נקבעה הגבלה כמותית על מספר מיופי הכוח.

ז"א באפשרות הממנה למנות מספר מיופי כוח אשר כל אחד אחראי לתחום אחר ובכך בעצם לבזר את הסמכויות. ניתן לקבוע כי על מיופי הכוח לפעול לחוד או ביחד, או בכלל שגורם שלישי יהיה המכריע במקרי מחלוקת. כאמור, זה מאפשר שליטה רבה לממנה להחליט איך יראה אופן קבלת ההחלטות על ידי מיופי הכוח.

שנית, למיופה הכוח ישנה חובת היידוע, הממנה יכול לבחור אנשים הנקראים מיודעים, אליהם מיופי הכוח יצטרכו לדווח על ההחלטות והפעולות אותן הם יבצעו לאחר כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו. לחילופין, באפשרות הממנה לבחור כי מיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי דיווח.

 

אחריותו של עורך ייפוי הכוח

באחריותו של עורך הדין העורך את ייפוי הכוח המתמשך לוודא כי הממנה כשיר וצלול, כי הוא מבין את חלוקת הסמכויות וכי האיש או האנשים אותם הוא בוחר כמיופיי כוח נבחרו על פי דעתו. בנוסף, אל מסמך ייפוי הכוח יצורף מכתב הסכמה של המיופה, כאשר גם על הסכמה זו להיות חתומה בפני עורך דין אשר הסביר לו את משמעות הייפוי.

תוכן עניינים
אהבתם את מה שקראתם ? ספרו לחברים